Naše vybavení

Pískování provádíme:

  • injektorovým způsobem (u nás na provozovně – pískovací kabinový box)
  • tlakovým způsobem (kdekoliv)

 

Pískovací kabinový box – Sand blast cabinet SBC 420

Pískovací kabinový box je v provozu na dílně v Rudolicích. Pracuje na injektorovém principu, který umožňuje nepřetržité tryskání. Jeho účinnost je o něco menší než u tlakového tryskání.

Tento kabinový box slouží především k čištění různých menších dílů, které jsou tvarově velmi náročné, pomocí lehkého abraziva.

Mobilní tryskací jednotka – Tryskací zařízení DBS 200 RC + Tlakový tryskač OSB – 20

Mobilní tlakovzdušná tryskací jednotka pro suché tryskání se používá k čištění a předúpravě různých kovových i nekovových povrchů. Tato úprava se může provádět v uzavřených prostorech (tryskacích komorách), nebo na volném prostranství při montážních pracích.

Tryskání realizujeme nejmodernější technologií. Toto mobilní tryskání můžeme realizovat u nás v provozovně, kdekoli v terénu, nebo u Vás ve firmě bez připojení elektrické energie.

Obsluha tryskací jednotky je oblečená v ochranných pomůckách pro tryskání s dopravou čistého vzduchu přímo do helmy. Pneumatickým dálkovým bezpečnostním ovládáním umístěným na konci tryskací hadice obsluha ovládá proces tryskání systémem zap., vyp. a zároveň ovládá uzavírací ventil (zvon) plnícího otvoru nádoby.

Mobilní tryskací jednotky umožňují použití většiny běžně nabízených typů a velikostí abraziv (kovové, nekovové). Podle materiálu upravovaných dílů volíme typ a velikost abraziva.

Opracovaný materiál je po pískování dokonale čistý a připravený k dalším povrchovým úpravám. Nejpoužívanější abrazivo na tryskání je křemičitý písek.

 

Použití našeho vybavení:

  • k renovaci starých a zašlých povrchů,
  • ke zdrsnění nebo vyhlazení povrchů,
  • ke zlepšení nebo změně povrchů,
  • k dodržení kvality technologie výroby,
  • ke sjednocení a opracování povrchů,
  • k odstranění rzi, okují a barvy.